Zawody MFPM 2022

Method Feeder Polska Masters 2022

 

Method feeder oraz szeroko rozumiany feeder są najszybciej rozwijającymi się dziedzinami wędkarskimi w Polsce. Słuchając licznych głosów sympatyków i wędkarzy zespoły Method Feeder Polska oraz Sklepu Wędkarskiego Trotka postanowiły zorganizować jedną z ciekawszych imprez sportowych w branży wędkarskiej.

Zawody Method Feeder Polska Masters to pomysł zainicjowany przez ludzi zarządzających największą facebookową grupą oraz fanpagem poświęconym wędkarstwu feederowemu, którym zaufało już wiele tysięcy użytkowników serwisu Facebook w Polsce.

W tym roku w związku z dużym zainteresowaniem zawodami organizatorzy zdecydowali się na organizację zawodów z maksymalnym limitem 84 zawodników. Zawody rozegrane zostaną w formie turnieju w 3 różnych strefach ,które będą podzielone na 12 sektorów. Każdy zawodnik w ciągu 3 dni będzie miał okazję sprawdzić się w każdej ze stref, co pozwoli na zmniejszenie presji w sektorach oraz wyrównanie i uatrakcyjnienie sportowej rywalizacji.

Wspólnie stwórzmy wspaniałe, wędkarskie święto, które wyłoni najlepszych zawodników method feederowych w naszym kraju!

 

ZASADY I PLAN MFP Masters’22:

Postanowienia Ogólne:

- zawody Method Feeder Polska Masters 2022 są zawodami towarzyskimi;

- data i miejsce – 15-17.07.2022, Łowisko Maślanka Psary;

- łowienie na 1 wędkę, tzw. feederem z wymiennymi szczytówkami do sygnalizacji brań przy wykorzystaniu zestawów method feeder, sinking bomb, bomb feeder. Od edycji 2022 są to jedyne dopuszczalne techniki łowienia

- zawody trzyturowe , jeden dzień to jedna tura.

 

Tura 1, 15.07.2022 (piątek) godzina zbiórki 6:00

6:15 sprawdzenie listy, dopięcie formalności

6:30 losowanie I tury oraz sektorów na 3 dni

8:15 rozejście na stanowiska

9:50 sygnał nęcenia

10:00 rozpoczęcie łowienia

15:55 sygnał 5 minut do końca

16:00 zakończenie łowienia

16:30 poczęstunek

17:00 wyniki, wręczenie nagród za I turę dla najlepszych zawodników dnia

20:30 impreza integracyjna w hotelu

 

Tura 2, 16.07.2022 (sobota) godzina zbiórki 8:40

8:45 sprawdzenie listy, dopięcie formalności

9:00 losowanie

9:30 rozejście na stanowiska

10:50 sygnał nęcenia

11:00 rozpoczęcie łowienia

16:55 sygnał 5 minut do końca

17:00 zakończenie łowienia

17:30 poczęstunek

18:00 wyniki, wręczenie nagród za II turę dla najlepszych zawodników dnia

 

Tura 3, 17.07.2022 (niedziela) godzina zbiórki 7:00

7:15 sprawdzenie listy, dopięcie formalności

7:30 losowanie

8:00 rozejście na stanowiska

9:20 sygnał nęcenia

9:30 rozpoczęcie łowienia

15:25 sygnał 5 minut do końca

15:30 zakończenie łowienia

16:00 poczęstunek

17:00 wyniki, wręczenie nagród za III turę dla najlepszych zawodników dnia

17:30 wręczenie nagród za cały turniej oraz oficjalne zakończenie całej imprezy

 

Ważne:

Uczestniczyć w zawodach mają prawo wszyscy, bez względu na przynależność klubową, czy okręgową. Wiek najmłodszego uczestnika nie może być niższy niż 14 lat. Osoby poniżej 18 roku życia mają prawo wziąć udział w zawodach tylko za zgodą i w obecności rodzica lub prawnego opiekuna.

 

Zapisy ruszają 1 Marca o godzinie 20:00

 

na stronie : www.zawodywedkarskie.com

lub wchodząc na stronę sklepu Trotka:

www.sklep-wedkarski.waw.pl - zakładka  Method Feeder Polska Masters 2022. 

W tym miejscu będzie link przekierowujący na stronę sprzedaży biletów

 

Maksymalna liczba miejsc 84 osoby. 50 biletów do kupienia w otwartej sprzedaży, 34 bilety przekazane do dyspozycji organizatora. Pula biletów organizatora zostaje przekazana na zawody eliminacyjne, cele charytatywne oraz dla sponsorów. 

 

Zawody Eliminacyjne:

3 kwietnia 2022r. Trotka Cup – Stawy Kulesza

24 kwietnia 2022r. Gancarek Cup – Łowisko Maślanka

8 maja 2022r. Trotka Cup – Łowisko Maślanka

 

ZAPISY:

- wpisowe na zawody MFP Masters'22 – 990 zł;

- zapisy na zawody MFP Masters'22 odbywają się tylko przez stronę internetową

- wchodząc na stronę można bezpośrednio zakupić bilet na zawody;

- każdy klient może zakupić tylko jeden bilet;

- zakupując bilet prosimy o podanie szczegółowych danych kontaktowych zawodnika (telefon, e-mail, adres do wysyłki biletu), ułatwi nam to komunikację;

- bilet jest przypisany imiennie do osoby. Tylko osoba, która zakupiła bilet może z niego skorzystać;

- nie wolno odsprzedawać zakupionych biletów innym osobom;

- opłatę wpisowego w wysokości 990 zł należy dokonać nie później niż 4 dni po dokonaniu zakupu na stronie. W razie problemów z zapłatą, osoba kupująca musi poinformować sprzedawcę i ustalić ze sprzedawcą termin wpłaty;

- brak wpłaty wpisowego w ciągu 4 dni od zakupu spowoduje unieważnienie zakupu, a bilet wróci z powrotem na stronę;

- opłata wpisowego w wyznaczonym terminie jest gwarancją zapisania na listę startową oraz uczestnictwa w zawodach;

aby otrzymać fakturę na zakupiony bilet należy zgodnie z przepisami ustawy powiadomić o tym fakcie przed wystawieniem paragonu. Najlepiej zrobić to w opisie zamówienia, lub odrazu po zakupie drogą email;

Po wystawieniu paragonu nie będzie możliwości otrzymania faktury.

- zwrot biletu może nastąpić tylko poprzez kontakt ze Sklepem Wędkarskim Trotka nie później niż 4 tygodnie przed zawodami, po tym terminie organizator nie zwraca kosztów biletu;

- w przypadku gdy z przyczyn technicznych lub losowych sprzedaż biletów nie powiedzie się, organizator ma prawo anulować wyżej wspomniana sprzedaż. Organizator poinformuje o nowym terminie i formie sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem.

- lista startowa jest zamykana na 7 dni przed ogłoszonym terminem zawodów;

- zapisując się na zawody, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptuje regulamin.

 

Regulamin:

 • Zawody organizowane są przy współpracy Method Feeder Polska oraz Sklepu Wędkarskiego Trotka, który jest organizatorem w rozumieniu przepisów prawa, zwanym dalej "Organizatorem".

 • Zawody MFP Masters'22 rozgrywane będą przy użyciu techniki gruntowej z wykorzystaniem jednej wędki, tzw. feedera z wymiennymi szczytówkami, które są jedynymi dozwolonymi sygnalizatorami brań.

 • Zestaw do połowu składa się z wyżej opisanego wędziska, kołowrotka, żyłki głównej, akcesorium do wyboru: podajnika do method feeder, bombki do sinking bomb lub bombki do bomb feeder, przyponu z żyłki zakończonego jednym haczykiem bezzadziorowym. Opcjonalnie dopuszcza się możliwość stosowania innych akcesoriów pomocniczych do budowy zestawu, które są charakterystyczne dla wybranej techniki - w szczególności krętlików, łączników, stoperów. Obowiązuje całkowity zakaz stosowania plecionki oraz haczyków zadziorowych, w tym z mikrozadziorem.

 • Stosowane przez zawodników zanęty oraz przynęty nie mogą być szkodliwe dla ryb oraz ekosystemu. Dopuszcza się stosowanie zanęt pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego. Stosowane przynęty mogą być pochodzenia naturalnego oraz sztuczne (np. gumowa kukurydza). Zabrania się stosowania jako przynęty żywych oraz całych martwych ryb, a także filetów ryb. Ogranicza się stosowanie zanęt podczas jednej tury do max. 6 litrów.

 • Całkowity zakaz używania wszelkiego rodzaju robactwa!

 • Zawodnik może posiadać przy sobie dowolną ilość wędek, które może dowolnie zmieniać w trakcie czasu łowienia.

 • Zawody MFP Masters'22 składają się z 3 tur. Punktacja z poszczególnych tur składa się na punktacje generalną. Każdy zawodnik może na bieżąco sprawdzać wyniki na stronie internetowej udostępnionej przez Organizatora.

 • Zawody w 2022 roku odbywać się będą na łowisku Maślanka Psary.

 • Na zawodach zawodnicy łowić będą w 12 sektorach po 7 zawodników. Nad zawodami czuwać będą sędziowie główni oraz sektorowi. Dany sektor wygrywa zawodnik z najwyższą wagą złowionych ryb. Każdy zawodnik rywalizuje w jednym, konkretnym sektorze. Następnie wynik końcowy tury jest ustalany poprzez porównanie wyników z odpowiednio każdego sektora (miejsce, potem waga złowionych ryb).

 • Losowanie odbywa się w następującej kolejności:

losowanie imienia i nazwiska, losowanie sektorów na kolejne dni, losowanie stanowiska I tury,

Przed II i III turą losowanie imienia i nazwiska, następnie losowanie numeru stanowiska.

 • Podczas zawodów MFP Masters'22 obowiązuje zasada zmiany stref. Każdy z zawodników w ciągu 3 dni trwania turnieju wędkować będzie po jednym razie w każdej z 3 stref, które podzielone będą na 4 sektory.

Zawodnik podczas zawodów może siedzieć na stanowisku otwierającym tak zwanym ,, otoworku’’ maksymalnie raz podczas całej imprezy

Stanowisko otwierające to takie gdzie po prawej lub lewej stronie zawodnika nie znajduje się już żaden inny zawodnik

 • Losowanie jako procedurę przeprowadza sędzia główny, natomiast poszczególne czynności jak np. losowanie numerka wykonuje osobiście zawodnik. Sędzia główny podejmuje ostateczne decyzje w sytuacjach spornych. Decyzja sędziego głównego jest niepodważalna i ostateczna.

 • Wszystkie protesty zgłaszane są podczas zawodów niezwłocznie po nieprzepisowym zdarzeniu pod rygorem nieważności protestu.

 • Protesty po zawodach nie będą rozpatrywane.

 • Protesty bezpodstawne będą karane 50 zł lub usunięciem z zawodów.

 • Zawodnicy po wylosowaniu stanowisk udają się na swoje miejsca i ustawiają stanowisko wraz ze sprzętem zgodnie z zaleceniami sędziego głównego.

 • Wędkujemy tylko w obrębie wyznaczonego stanowiska. Organizator/sędzia poinformuje o szerokościach stanowisk.

 • Na stanowisku zawodnika może przebywać osoba towarzysząca, nie może jednak bezpośrednio ingerować w łowienie.

Osoby towarzyszące mają kategoryczny zakaz przemieszczania się po stanowiskach innych zawodników.

Złamanie zakazu może skutkować nakazem opuszczenia przez osobę towarzyszącą łowiska jak i wykluczeniem zawodnika z zawodów.

 • Zawodnicy mają zakaz przemieszczania się po stanowiskach, wyjątkiem jest sytuacja splątania zestawów. Stanowisko podczas trwania tury wolno opuszczać tylko w uzasadnionych sytuacjach, jak np. potrzeba fizjologiczna. Przed opuszczeniem stanowiska zawodnik ma obowiązek wyjąć zestaw z wody i zabezpieczyć wędkę.

Zakazane jest przemieszczanie się zawodników na stanowiska innych zawodników, pod groźbą wykluczenia z zawodów.

 • Zawodnicy mają obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby holować rybę w obrębie swojego stanowiska. Ryba musi być podebrana w obrębie swojego stanowiska.

 • W momencie, gdy ryba wpłynie w zestaw innego zawodnika, zawodnik w którego zestaw wpłynęła ryba holowana przez innego zawodnika, ma prawo zgłosić protest. Jeżeli powyższa sytuacja faktycznie wpłynęła na jego wędkowanie, bądź wynik w zawodach, sędzia główny po rozpatrzeniu sytuacji z sędzią sektorowym mają prawo nie zaliczyć ryby po uwzględnieniu wszystkich okoliczności oraz po ustaleniu stopnia winy.

 • Podczas zawodów będą obowiązywały 4 sygnały:

1 sygnał – można nęcić (10 minut przed rozpoczęciem zawodów)

2 sygnał – można łowić

3 sygnał – 5 minut do końca zawodów

4 sygnał – koniec zawodów (każdy uczestnik po 4 sygnale ma obowiązek jak najszybciej wyjąć zestaw z wody)

 • Zawodnik ma obowiązek używania 3 siatek min. 3 m.

 • Zakazuje się korzystania przy nęceniu z tzw. spombów, rakiet, łyżek zanętowych, łódek zanętowych, łodzi podwodnych, dronów etc.

 • Zawodnicy nęcą za pomocą ręki, procy, koszyka feederowego/podajnika method feeder. Do nęcenia dopuszcza się klasyczne koszyczki zanętowe, jednak nie są one dopuszczone do zarzucania razem z uzbrojonym w haczyk zestawem i wędkowania.

 • Zakaz używania echosond przed wędkowaniem, jak i podczas wędkowania. Zakaz używania markerów oraz innych urządzeń do oznaczania punktów na wodzie przed oraz podczas zawodów

 • Do wędkowania dopuszcza się jedynie żyłkę. Nie zezwala się na stosowanie jako linki głównej oraz przyponowej plecionki.

 • Dopuszcza się stosowanie jedynie bezzadziorowych haków.

 • Każdy łowiący odpowiada i dba o stan złowionych ryb.

 • Złowionych ryb nie kładziemy na ziemi, w razie potrzeby zawodnik stosuje matę karpiową. Każdy zawodnik musi posiadać ze sobą na stanowisku matę karpiową, podbierak oraz przyrząd do wyhaczania.

 • Ponowne zarzucenie zestawu jest możliwe po wyhaczeniu wcześniej złowionej ryby i bezpiecznym umieszczeniu jej w siatce.

 • W przypadku zacięcia ryby przed sygnałem kończącym zawody będzie ona zaliczona, jeśli zostanie podebrana przed upływem 15 min od sygnału.

 • Wszyscy zawodnicy, którzy wystartują w zawodach po przeczytaniu Regulaminu akceptują go i zobowiązują się go przestrzegać. Zawodnicy, którzy wezmą udział w zawodach, automatycznie wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatorów, zarządcę/właściciela łowiska, partnerów lub sponsorów zawodów w celach promocji łowiska; Sklepu Wędkarskiego Trotka; grupy, strony, fanpage Method Feeder Polska; samych zawodów oraz sponsorów lub partnerów zawodów.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie zachowanie Uczestników oraz zdarzenia losowe.

 • Każdy Uczestnik ma obowiązek pilnowania swoich rzeczy oraz zobowiązany jest do zostawienia po sobie porządku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z kradzieży lub zniszczenia sprzętu.

 • Zabrania się spożywania alkoholu lub innych substancji odurzających. Zawodnik będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających w czasie zawodów zostaje niezwłocznie zdyskwalifikowany z całego turnieju.

 • Zabrania się wchodzenia do wody podczas trwania całej imprezy.

 • Uczestników zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów zawodów oraz łowiska.

 • Wszystkie akty nieprzyzwoitego zachowania będą karane wykluczeniem z zawodów lub usunięciem z łowiska oraz wpisaniem na czarną listę, równoznaczną z zakazem uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Sklep Wędkarski Trotka oraz Method Feeder Polska.

 • Organizator ma prawo odwołać zawody przed ich rozpoczęciem. W takim przypadku Organizator zwraca pełną kwotę wpisowego uczestnikom.

 • Organizator ma prawo skrócić zawody w przypadku różnych zdarzeń losowych, takich jak np. niebezpieczne warunki atmosferyczne, w szczególności burza, gwałtowny wiatr, gradobicie.

 • Uczestnik ma obowiązek zgłosić organizatorowi wszystkie nieprawidłowości, które zauważył lub się o nich dowiedział. W sytuacji zatajenia takiego faktu w wyniku działania w złej woli, Organizator ma prawo nawet wykluczyć Uczestnika, który o fakcie celowo nie poinformował.

 • Uczestnikom nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego w momencie nie stawienia się na zawodach bez uprzedniego poinformowania o takim fakcie (najpóźniej 4 tygodnie przed datą zawodów).

 • Organizator ma prawo zmieniać brzmienie regulaminu przed, jak i w trakcie zawodów, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani.

 • W sytuacjach spornych organizator podejmuje ostateczną decyzje, która jest nie podważalna i ostateczna.

 • W razie zmiany miejsca, daty, regulaminu lub innych – Organizator poinformuje o zmianach Uczestników, którzy już wpłacili wpisowe.

 • W razie zmiany daty lub regulaminu w stopniu znaczącym - Uczestnik ma prawo zrezygnować i żądać zwrotu wpisowego.

 • Wyniki i wszystkie statystyki możecie śledzić na bieżąco na stronie udostępnionej przez Organizatora.

 

Daty:

Czwartek 14.07.2022: oficjalny trening (nieobowiązkowy)

Piątek 15.07.2022: pierwsza tura

Sobota 16.07.2022: druga tura

Niedziela 17.07.2022: trzecia tura

Ważne:

Organizator rekomenduje nocleg w hotelu Lazur (http://www.lazurhotel.pl/niedaleko łowiska. W piątek wieczorem odbędzie się impreza integracyjna na terenie hotelu, jest ona wliczona w cenę biletu.

Pokoje dostępne w cenie 219 zł za pokój 2 osobowy, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w hotelu pierwszeństwo rezerwacji będą miały osóby które będą rezerwowały pokoje 2 i 3 osobowe.

Informacje na temat rezerwacji pokoi podamy zawodnikom którzy zakupią bilet na zawody.

Adres: 

Ul. Kaliska 42
63-460 Nowe Skalmierzyce

Osoby rezerwujące pokoje mogą otrzymać fakturę od hotelu po wcześniejszym poinformowaniu obsługi hotelu.

Punktacja:

Organizator prowadzi punktację generalną, która jest sumą punktów z poszczególnych tur.

Punktacja na zawodach liczona jest następująco:

- pierwsze miejsce sektorowe I punkt

- drugie miejsce sektorowe II punkty

- trzecie miejsce sektorowe III punkty.

- i tak dalej…

Osoby z zerową wagą otrzymują 7 pkt.

Osoby które nie stawią się na którąś z tur otrzymują 7 pkt I zerową wagę.

Zawody wygrywa osoba z najmniejszą liczbą punktów, w przypadku takiej samej ilości punktów decyduje wyższa łączna waga złowionych ryb.

Do klasyfikacji generalnej liczą się wyniki z trzech tur, które zostają zsumowane.

Sponsorzy główni :

Robinson , Cresta, Meus

Nagrody:

I miejsce 10 000 zł plus nagrody rzeczowe

II miejsce – 4000 zł plus nagrody rzeczowe

III miejsce – 3000 zł plus nagrody rzeczowe

IV miejsce - nagrody rzeczowe

V miejsce - nagrody rzeczowe

VI miejsce – nagrody rzeczowe

VII miejsce – nagrody rzeczowe

VIII miejsce – nagrody rzeczowe

IX miejsce – nagrody rzeczowe

X – nagrody rzeczowe

XI – nagrody rzeczowe

XII – nagrody rzeczowe

 

 • Sponsorzy nagrody rzeczowe

Sklep Wędkarski Trotka, Robinson, Cresta, Cuzo, Colmic, Delphin, Decathlon, MAP, Match Pro, Marcin Kawalec, Mercedes Garcarek.

 

 • 4x Big Fish – 3 nagrody za największą rybę – po 1 nagrodzie za poszczególny dzień,

1x nagroda główna za Big fisha zawodów

Sponsor firma Sportex

 • Voucher na zakupy o wartości 1000 zł każdego dnia od firmy Decathlon dla njlepszgo zawodnika danego dnia

 • Nagrody rzeczowe dla najlepszych 3 zawodników danego dnia (tury).

Sponsorem firma Guru

 • Nagroda specjalna Voucher na jazdę szkoleniową samochodem marki Mercedes po torze sportowym w Poznaniu od sponsora ,,Mercedes-Benz Garcarek’’ za złowienie największej wagi ryb z trzech dni! Wartość nagrody około 2500 zł

 • Lukcy Looser dnia – nagrody od firmy Feeder Bait losowane pośród zawoników którzy nie uplasowali się na podium danego dnia oraz nie złowili największej ryby danego dnia

 • Lucky Looser Finał- nagroda rzeczowa i bony losowane pośród zawodników, którzy nie uplasowali się na miejscu nagradzanym oraz nie złowił największej ryb. Nagroda Lucky Looser jest nagrodą losowaną na koniec imprezy. Nagroda niespodzianka - więcej szczegółów Organizator poda podczas imprezy.

 • Uczestnicy otrzymają pakiety pre-startowe wraz z biletem oraz darmową wejściówką na łowisko Maślanka, pakiety startowe oraz pakiety na zakończenie imprezy.

Sponsorzy Match Pro, Cresta, Feeder Bait, Method Mania, Extru Fish, Mc Karp, Łowisko Maślanka

 

Wszystkie miejsca na podium zostaną uhonorowane pucharami.

Każdy z Uczestników ma zapewniony poczęstunek.

Łączna pula nagród ponad 60 000 zł.

Sponsorzy zawodów Method Feeder Polska Masters 2022 będą przedstawiani w serwisie Facebook za pośrednictwem fanpage Method Feeder Polska na bieżąco od początku zapisów, aż do zawodów.

Zapraszamy do zapisywania się na listę startową!

 

Impreza integracyjna odbędzie się w piątek 15.07.2022r o godzinie 20:30 w hotelu Lazur (http://www.lazurhotel.pl/), miejsca w hotelu Lazur są już zajęte, drugim hotelem rekomendowanym przez organizatora jest hotel Dwór Stary Chotów link-> http://www.dworstarychotow.pl/   zawodnik w tym hotelu dokonuje rezerwacji na własną rękę.