MEETINGI TROTKA&PRZYJACIELE 2024

REGULAMIN MEETING TROTKA&PRZYJACIELE 2024

REGULAMIN MEETING TROTKA&PRZYJACIELE


1. Na każdych zawodach, łowiska będą podzielone na sektory (liczba sektorów będzie ustalana przed danymi zawodami). Dany sektor wygrywa zawodnik z najwyższą wagą złowionych ryb. Każdy zawodnik rywalizuje w danym sektorze. Następnie wynik ogólny - końcowy jest ustalany poprzez porównanie wyników z każdego sektora odpowiednio miejsce, potem waga złowionych ryb.
2. Meetingi Trotka&Przyjaciele rozgrywane będą metodą (method feeder, pellet feeder, bomb feeder, slow sinking bomb, pellet waggler) przy użyciu jednej wędki.

Wymagane są haki bezzadziorowe! Zakaz używania plecionki jako linki głównej oraz linki przyponowej!


Uczestnicy mają możliwość wyboru metody połowu jak i zmiany metody podczas wędkowania.
Na zawodach Meetingi Trotka&Przyjaciele łowimy na jedną wędkę metodą gruntową, przy czym zawodnik może posiadać przy sobie dowolną ilość wędek, które może dowolnie zmieniać w trakcie trwania zawodów.
3. Podczas zawodów będą obowiązywały 2 sygnały:
1 sygnał - można łowić
2 sygnał - koniec zawodów (każdy uczestnik po 2 sygnale ma obowiązek jak najszybciej wyjąć zestaw z wody)
4. Wymagane są 2 siatki do przechowywania ryb o długości minimum 3m (zawodnicy nieposiadający siatki nie będą dopuszczeni do zawodów) Limit kilogramów w każdej siatce to 35kg!
Zalecane jest posiadanie dłuższej siatki oraz posiadanie siatki zapasowej (nieobowiązkowe).5. Zakaz używania przy nęceniu wstępnym jak i podczas zawodów łódek zanętowych, łodzi podwodnych oraz dronów, spombów itp.
6. Zakaz używania echosond przed wędkowaniem jak i podczas wędkowania. Można używać jednego markera, lecz musi on być wyjęty z wody przed sygnałem rozpoczynającym wędkowanie.
7. Nęcenie wstępne może odbywać się za pomocą procy, koszyków do metody, lub ręki.
Donęcanie podczas zawodów może odbywać się wyłącznie za pomocą procy, koszyków do metody lub z ręki.
8. Wędkujemy tylko w obrębie wyznaczonego stanowiska . Przed każdymi zawodami organizator/sędzia poinformuje o szerokościach poszczególnych stanowisk.
9. Na stanowisku zawodnika może przebywać osoba towarzysząca i może ona ingerować w poczynania zawodnika (przygotowywanie zanęty, mocowanie zestawów, rozplątywanie zestawów, podbieranie ryb)
10. Ryba zacięta przed sygnałem kończącym zawody może być wyholowana lecz, nie dłużej niż 15 minut po sygnale kończącym zawody.
11. Podczas holu ryby(karp,amur,jesiotr) nie utrudniamy innym zawodnikom wyciągnięcia tej ryby. Większa ryba (karp,amur,jesiotr) ma prawo wpłynąć w stanowisko wędkarza obok. Zawodnicy muszą informować się nawzajem gdy zajdzie taka sytuacja I uzgodnić między sobą ułatwienie holu na przykład poprzez wyjęcie zestawu z wody.
12. Zarzucanie nowego zestawu może nastąpić po bezpiecznym odłożeniu wcześniej złowionej i odhaczonej ryby do siatki.
13. Zawodnicy zobowiązani są nie przerzucać linii osi łowiska.
14. Wszyscy zawodnicy, którzy wystartują w zawodach po przeczytaniu Regulaminu akceptują go i zobowiązują się go przestrzegać. Zawodnicy, którzy wezmą udział w zawodach automatycznie wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatora jak i również zarządcy / właściciela łowiska w celach promocji łowiska, naszego sklepu i zawodów.
15. Na zawodach każdy z zawodników musi posiadać matę karpiowa do odhaczania ryb, przyrząd do odhaczania i podbierak.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie zachowanie zawodników oraz wszelkie zdarzenia losowe.
17. Każdy uczestnik ma obowiązek pilnowania swoich rzeczy oraz zobowiązany jest do zostawienia po sobie porządku.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skradziony bądź zniszczony sprzęt.
18. Organizator zabrania spożywania alkoholu bądź innych substancji odurzających.
19. Organizator zabrania wchodzenia do wody podczas trwania zawodów.
20. Każdy zawodnik jest zobowiązany zachowywać się zgodnie z regulaminem zawodów jak i łowiska.
21. Wszystkie akty nieprzyzwoitego zachowania będą karane wykluczeniem z zawodów jak i usunięciem z łowiska oraz wpisaniem na czarną liste, równoznaczną z zakazem uczestnictw w imprezach organizowanych przez Sklep Wędkarski Trotka.
22. Organizator ma prawo odwołać zawody przed ich rozpoczęciem. W takim przypadku organizator zwraca wpisowe uczestnikom.
23. Organizator ma prawo skrócić zawody w przypadku różnych zdarzeń losowych takich jak np. załamanie pogody.
24. Zawodnikom nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego w momencie nie stawienia się na zawodach bez uprzedniego poinformowania o takim fakcie (minimum 2 tygodnie przed datą zawodów.)
25. Organizator ma prawo zmieniać brzmienie regulaminu przed jak i w trakcie zawodów o czym zawodnicy zostaną poinformowani.
26. W sytuacjach spornych organizator podejmuje ostateczną decyzje, która jest nie podważalna.