Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją Umowy Sprzedaży, klient może kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub mailowy Sprzedawcy. (W pierwszej kolejności sugerujemy kontakt telefoniczny bądź mailowy z opisem danej sytuacji)
  2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
  3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela klientowi odpowiedzi.
  4. Reklamacji nie podlegają: uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji, użytkowania.
  5. Zasadność reklamacji ocenia w pierwszej kolejności sprzedawca sklepu, a następnie ewentualnie producent lub dystrybutor danej marki.
  6. Po uznaniu reklamacji zaproponujemy rozwiązanie danej sytuacji 
  7. Jeśli  naprawa, wymiana czy inna forma rozwiązania reklamacji przez sklep bądź producenta/dystrybutora okażę się niemożliwa do zrealizowania, wtedy sklep zwraca pieniądze. 
  8. W przypadku uznania reklamacji zwrócimy także koszty poniesione w związku odesłaniem do nas reklamowanego towaru. Koszt ten określamy na podstawie cennika przesyłek priorytetowych Poczty Polskiej.
  9. Należy również wypełnić a następnie przesłać formularz reklamacji, który jest do pobrania pod tym linkiem : formularz reklamacji Trotka
W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: info@sklep-wedkarski.waw.pl
lub telefonicznie: 791 650 980. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.