Zwrot - 100dni

Zwroty - Odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 100 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór jest do pobrania pod linkiem: Formularz Zwrotu Trotka
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem drogą elektroniczną. 
 4. W momencie otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia o odstąpieniu od umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru  zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. 
 6. Zwracany towar nie może nosić jakichkolwiek śladów używania. Towar należy odesłać w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu. 

 7. Aby zwrócić towar należy:

  7.1 Spakować towar wraz z dowodem zakupu oraz formularzem zwrotu. (W razie braku możliwości wydrukowania formularza, należy formularz spisać ręcznie na kartce i załączyć do paczki). 

  7.2 Wysłać towar na swój koszt na adres: Sklep Wędkarski Trotka - Magazyn, ul. Baletowa 84a,

  02-867 Warszawa, tel. 791 650 980 

  7.3 Zwrot pieniędzy nastąpi w przeciągu 14 dni od otrzymania przez sprzedającego zwracanego towaru. 

 8. Jeżeli Klient podczas zakupu towaru wybrał sposób jego dostarczenia inny niż najtańszy dostępny dla danego zamówienia sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, wyższych niż najtańsza, wówczas dostępna, możliwa do zrealizowania dostawa.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 10. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 11. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą lub inna formą wysyłki. Klient ma prawo poprosić Sprzedawcę o pomoc w dostarczeniu przesyłki od klienta do Sprzedawcy. Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. Zwrot towaru tyczy się zakupów dokonanych przez sklep internetowy www.sklep-wedkarski.waw.pl

Ważne Zwrot 100 dni nie obowiązuje na zawody Trotka Cup i Method Feeder Polska Masters.

Zwroty na zawody według regulaminu zawodów.