NOCNY ŁOOOOOGIEŃ W SZOPIE

REGULAMIN zawodów

Zawody organizowane są przez RETMAN CARP FISHING.

Miejsce – Łowisko u Sokołów

Data – 29/30.06.2024

Zbiórka - 17:00

Łowimy 10 godzin / 2 tury po 5 godzin

3 x Sektory , Zwycięzcy sektorów tworzą podium .

Podczas zawodów odbędą się dwie tury bez zmiany stanowiska każda z tur kończy się punktacją sektorową , Punktacja z dwóch tur będzie sumowana tworząc klasyfikację Generalną

Wpisowe 300pkt które należy wnieść do 10.06.2024

dane do przelewu : Anita Retmańska nr konta 74 1050 1054 1000 0022 1784 4535 ( tytuł wpłaty imię nazwisko zawodnika , Retman Feeder )

NAGRODY:

1miejsce – 2700pkt

2miejsce – 1400pkt

3miejsce – 750pkt

Big Fish - Bon Method Mania 500pkt

1.Zawody rozgrywane będą metodą (method feeder, pellet feeder, bomb feeder, slow sinking bomb, pellet waggler) przy użyciu jednej wędki.

Wymagane są haki bezzadziorowe !

Zakaz używania plecionki jako linki głównej Uczestnicy mają możliwość wyboru metody połowu jak i zmiany metody podczas wędkowania.

2.Na zawodach ŁOOOOOGIEŃ w SZOPIE łowimy na jedną wędkę metodą gruntową, przy czym zawodnik może posiadać przy sobie dowolną ilość wędek, które może dowolnie zmieniać w trakcie trwania zawodów.

3. Podczas zawodów będą obowiązywały 2 sygnały: 1 sygnał - można łowić 2 sygnał - koniec łowienia (każdy uczestnik po 2 sygnale ma obowiązek jak najszybciej wyjąć zestaw z wody)

4. Wymagane są 2 siatki do przechowywania ryb o długości minimum 3m (zawodnicy nieposiadający siatki nie będą dopuszczeni do zawodów) Limit kilogramów w każdej siatce to 35kg!

5. Nęcenie może odbywać się tylko za pomocą procy, podajników method feeder, lub ręki.

6. Wędkujemy tylko w obrębie swojego stanowiska.

7. Na stanowisku zawodnika może przebywać osoba towarzysząca ale nie może ona ingerować w poczynania zawodnika (przygotowywanie zanęty, mocowanie zestawów, rozplątywanie zestawów, podawania podbieraka itd.itp)

8. Ryba zacięta przed sygnałem kończącym zawody może być wyholowana lecz, nie dłużej niż 15 minut po sygnale kończącym zawody.

9. Zarzucanie nowego zestawu może nastąpić po bezpiecznym odłożeniu wcześniej złowionej i odhaczonej ryby do siatki.

10. Zawodnicy zobowiązani są nie przerzucać linii osi łowiska.

11. Wszyscy zawodnicy, którzy wystartują w zawodach po przeczytaniu Regulaminu akceptują go i zobowiązują się go przestrzegać. Zawodnicy, którzy wezmą udział w zawodach automatycznie wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatora, sponsorów jak i również zarządcy / właściciela łowiska w celach promocji łowiska, i zawodów.

12. Na zawodach każdy z zawodników musi posiadać matę karpiowa do odhaczania ryb, środek dezynfekujący , przyrząd do odhaczania i podbierak.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie zachowanie zawodników oraz wszelkie zdarzenia losowe.

14. Każdy uczestnik ma obowiązek pilnowania swoich rzeczy oraz zobowiązany jest do zostawienia po sobie porządku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skradziony bądź zniszczony sprzęt.

15. Organizator zabrania spożywania alkoholu bądź innych substancji odurzających.

16. Organizator zabrania wchodzenia do wody podczas trwania zawodów.

17. Każdy zawodnik jest zobowiązany zachowywać się zgodnie z regulaminem zawodów jak i łowiska.

18. Wszystkie akty nieprzyzwoitego zachowania będą karane wykluczeniem z zawodów jak i usunięciem z łowiska.

19. Organizator ma prawo odwołać zawody przed ich rozpoczęciem. W takim przypadku organizator zwraca wpisowe uczestnikom.

20. Organizator ma prawo skrócić zawody w przypadku różnych zdarzeń losowych takich jak np. załamanie pogody.

21. Zawodnikom nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego w momencie nie stawienia się na zawodach bez uprzedniego poinformowania o takim fakcie (minimum 1 tydzień przed datą zawodów.)

22. Organizator ma prawo zmieniać brzmienie regulaminu przed jak i w trakcie zawodów o czym zawodnicy zostaną poinformowani.

23. W sytuacjach spornych organizator podejmuje ostateczną decyzje, która jest nie podważalna.

24. Protest możemy zgłosić bezpośrednio po wykroczeniu, protesty po zakończonym wędkowaniu nie będą brane pod uwagę.