Zawody

WSZYSTKO O ZAWODACH

Sklep wędkarski Trotka organizuje zawody wędkarskie od 2012 r.

Każdego roku podnosimy sobie poprzeczkę. Możemy napisać z czystym sumieniem, że udało nam się połączyć świetną zabawę, przyjacielską atmosferę z profesjonalną rywalizacją.

Wychodząc naprzeciw waszym oczekiwaniom, nasze zawody stają się jeszcze bardziej przejrzyste.

Wszystko o zawodach sklepu wędkarskiego Trotka znajdziecie Państwo w tej zakładce.
 
Bądźcie na bieżąco z zapowiedziami zawodów, wynikami, zdjęciami, filmami i ciekawostkami związanymi z zawodami.
 
 

 

 
 

REGULAMIN ZAWODÓW MOONFIN IV POLSKA BITWA KARPIOWA 2023!

Regulamin ---> https://sklep-wedkarski.waw.pl/webpage/iv-polska-bitwa-karpiowa.html <---

 

 

(19.04.2022r) 

MEETINGI TROTKA&PRZYJACIELE 2022!

 

(22.02.2022r)

REGULAMIN METHOD FEEDER POLSKA MASTERS 2022!

Poniżej link do pełnego regulaminu oraz harmonogramu zawodów!

-> https://sklep-wedkarski.waw.pl/webpage/zawody-method-feeder-polska-masters-2022.html 

 

(01.12.2021r)

REGULAMIN ZAWODÓW III POLSKA BITWA KARPIOWA TROTKA! -->

https://sklep-wedkarski.waw.pl/webpage/iii-polska-bitwa-karpiowa-2022.html 

 

(09.06.2021)

REGULAMIN METHOD FEEDER POLSKA MASTERS 2021 !

Poniżej link do pełnego regulaminu oraz harmonogramu zawodów !

---> https://sklep-wedkarski.waw.pl/webpage/zawody-method-feeder-polska-masters-2021.html <---

 

TROTKA ELIMINACJE DO METHOD FEEDER POLSKA 2021 !

Pełny regulamin zawodów --> https://sklep-wedkarski.waw.pl/webpage/trotka-eliminacje.html

 

 

 

TROTKA CUP 2021 POSTANOWIENIA OGÓLNE, REGULAMIN,HARMONOGRAM !

Postanowienia Ogólne:

 • Zapisy ruszają 17. stycznia 2021 r. o godzinie: 9.00

 • Zawody z cyklu Trotka CUP są zawodami towarzyskimi. Organizowanymi przez drużynę Skoroczysko Feeder Team.

 • Sklep Wędkarski Trotka obejmuje patronat medialny oraz jest głównym sponsorem zawodów.

 • Uczestniczyć w zawodach mają prawo wszyscy, od 15 roku życia bez względu na przynależność klubową czy okręgową. Osoby poniżej 18 roku życia mają prawo wziąć udział w zawodach tylko w obecności rodzica lub pełnoprawnego opiekuna.

Zapisy na zawody Trotka Cup 2021 odbywają się wyłącznie drogą email pod adresem:

trotkacup2021@gmail.com

 • Zgodnie z zasadą jeden mail równa się jedno zgłoszenie, zawodnik może zgłosić dowolną ilość zawodów w jednym mailu, przy czym kolejność łowisk jest istotna.( gdzie pierwsze łowisko dla zawodnika jest najważniejsze, a piąte jest mniej ważne).

 • W pierwszej kolejności brane pod uwagę będą zgłoszenia z deklaracją udziału w minimum 3 zawodach.

 • W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator ma prawo do przydzielenia zawodnikowi mniejszej ilości startów. Przy czym nie mniej niż 3 starty.

 • Stała stawka wpisowego na poszczególne zawody w tym finał w 2021 roku to 250 zł.

 • Opłatę wpisowego w wysokości 250 zł. należy dokonać nie później niż 30 dni przed startem zawodów.

 • Brak wpłaty wpisowego spowoduje unieważnienie zapisu na zawody.

 • Opłata wpisowego w wyznaczonym terminie jest gwarancją zapisania na listę startową i uczestnictwa w zawodach.

 • Wpłatę należy dokonać na konto, które każdy z uczestników otrzyma drogą e-mail -. z dopiskiem imię I nazwisko uczestnika, łowisko, data zawodów.

 • Zapisując się na zawody wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 • Zapisując się na zawody wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie regulaminu.

Regulamin:

 1. Każdy zawodnik może wziąć udział w dowolnej liczbie zawodów.

 2. Cykl zawodów Trotka Cup 2021 składa się z 5 zawodów I finału. Punktacje z poszczególnych zawodów składają się na punktacje generalną.

 3. Punktacja generalna decyduje o kwalifikacji do finału. Trzy najlepsze starty zawodnika decydują o miejscu w punktacji generalnej.

 4. W finale udział bierze 30 najlepszych zawodników z punktacji generalnej.

 5. Wykaz zawodów można sprawdzić na stronie www.sklep-wedkarski.waw.pl

 6. Szczegóły oraz warunki poszczególnych zawodów będą podawane z odpowiednim wyprzedzeniem.

 7. Na każdych zawodach, łowiska będą podzielone na sektory. 6 sektorów po 6 osób. W finale 6 sektorów po 5 osób. Dany sektor wygrywa zawodnik z najwyższą wagą złowionych ryb. Każdy zawodnik rywalizuje w danym sektorze. Następnie wynik ogólny - końcowy jest ustalany poprzez porównanie wyników z każdego sektora odpowiednio miejsce, potem waga złowionych ryb.

 8. Cykl zawodów Trotka CUP 2021 rozgrywany będzię metodą gruntową – method feeder przy użyciu jednej wędki.

 9. Uczestnicy mogą stosować koszyki tylko i wyłącznie do method feeder.

 10. Podczas zawodów nie zezwala się na używanie robaków oraz przynęt żywych.

 11. Jedynym sygnalizatorem brania jest szczytówka wędki.

 12. Używamy wyłącznie haczyków bezzadziorowych.

 13. Na zawodach  TROTKA CUP 2021 łowimy na jedną wędkę, przy czym zawodnik może posiadać przy sobie dowolną ilość wędek, które może dowolnie zmieniać w trakcie trwania zawodów.

 14. Podczas zawodów będą obowiązywały 4 sygnały :

  • 1 sygnał - można nęcić (10 minut przed rozpoczęciem zawodów)

  • 2 sygnał - można łowić

  • 3 sygnał - 5 minut do końca zawodów

  • 4 sygnał - koniec zawodów (każdy uczestnik po 4 sygnale ma obowiązek jak najszybciej wyjąć zestaw z wody)

 1. Wymagane są dwie siatki do przechowywania ryb o długości minimum 3m.

 2. Zakaz używania przy nęceniu wstępnym jak i podczas zawodów łódek zanętowych, łodzi podwodnych oraz dronów, spombów itp.

 3. Zakaz używania echosond przed wędkowaniem jak i podczas wędkowania. Można używać jednego markera, lecz musi on być wyjęty z wody przed sygnałem rozpoczynającym wędkowanie.

 4. Nęcenie wstępne może odbywać się za pomocą procy, koszyków feederowych, lub ręki. Donęcanie podczas zawodów może odbywać się wyłącznie za pomocą procy lub koszyków feederowych.

 5. Wędkujemy tylko w obrębie wyznaczonego stanowiska . Przed każdymi zawodami organizator/sędzia poinformuje o szerokościach poszczególnych stanowisk.

 6. Na stanowisku zawodnika może przebywać osoba towarzysząca, lecz nie może bezpośrednio ingerować w poczynania zawodnika (przygotowywanie zanęty, mocowanie zestawów, rozplątywanie zestawów, zarzucanie zestawów, podbieranie ryb, odhaczanie ryb ,zakładanie przynęt etc.)

 7. Zawodnik sam podbiera, odhacza wyłowione ryby. Obowiązuje ABSOLUTNY ZAKAZ ingerowania w te czynności innych osób niż sam zawodnik na swoim stanowisku.

 8. Ryba zacięta przed sygnałem kończącym zawody może być wyholowana lecz, nie dłużej niż 15 minut po sygnale kończącym zawody i tylko w obrębie swojego stanowiska, wtedy zostanie zaliczona do wagi.

 9. Podczas holu ryby(karp,amur,jesiotr) nie utrudniamy innym zawodnikom wyciągnięcia tej ryby. Większa ryba (karp,amur,jesiotr) ma prawo wpłynąć w stanowisko wędkarza obok. Zawodnicy muszą informować się nawzajem gdy zajdzie taka sytuacja I uzgodnić między sobą ułatwienie holu na przykład poprzez wyjęcie zestawu z wody.

 10. Zarzucanie nowego zestawu może nastąpić po bezpiecznym odłożeniu wcześniej złowionej i odhaczonej ryby do siatki.

 11. Zawodnicy zobowiązani są nie przerzucać linii osi łowiska.

 12. Wszyscy zawodnicy, którzy wystartują w zawodach po przeczytaniu Regulaminu akceptują go i zobowiązują się go przestrzegać. Zawodnicy, którzy wezmą udział w zawodach automatycznie wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatora jak i również zarządcy / właściciela łowiska w celach promocji łowiska, naszego sklepu i zawodów.

 13. Na zawodach każdy z zawodników musi posiadać matę karpiowa do odhaczania ryb, przyrząd do odhaczania i podbierak.

 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie zachowanie zawodników oraz wszelkie zdarzenia losowe.

 15. Każdy uczestnik ma obowiązek pilnowania swoich rzeczy oraz zobowiązany jest do zostawienia po sobie porządku.

 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skradziony bądź zniszczony sprzęt.

 17. Organizator zabrania spożywania alkoholu bądź innych substancji odurzających.

 18. Organizator zabrania wchodzenia do wody podczas trwania zawodów całej imprezy.

 19. Każdy zawodnik jest zobowiązany zachowywać się zgodnie z regulaminem zawodów jak i łowiska.

 20. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko I odpowiedzialność, organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia zawodnika.

 21. Wszystkie akty nieprzyzwoitego zachowania będą karane wykluczeniem z zawodów jak i usunięciem z łowiska oraz wpisaniem na czarną liste.

 22. Organizator ma prawo odwołać zawody przed ich rozpoczęciem. W takim przypadku organizator zwraca wpisowe uczestnikom.

 23. Organizator ma prawo skrócić zawody w przypadku różnych zdarzeń losowych takich jak np. załamanie pogody.

 24. Zawodnikom nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego w momencie nie stawienia się na zawodach.

 25. Organizator ma prawo zmieniać brzmienie regulaminu przed jak i w trakcie zawodów o czym zawodnicy zostaną poinformowani.

 26. W sytuacjach spornych organizator podejmuje ostateczną decyzje która jest nie podważalna.

 

Terminy i daty planowanych zawodów:

 • Trotka Cup I 18.04.2021 godzina 9:00 – 15:00 Łowisko Skoroczysko 36 zawodników

 • Trotka Cup II 30.05.2021 godzina 9:00 – 15:00 Łowisko Dzięczyna 36 zawodników

 • Trotka Cup III 13.06.2021 godzina 9:00 – 15:00 Łowisko Grodzisko 36 zawodników

 • Trotka Cup IV 11.07.2021 godzina 9:00 – 15:00 .Łowisko Batorówka 36 zawodników

 • Trotka Cup V 08.08.2021 godzina 9:00 – 15:00 Łowisko -Lasomin 36 zawodników

 • Finał Trotka Cup – 12.09.2021 godzina 9:00 – 15:00 Łowisko Batorówka 30 zawodników

W razie zmiany miejsca, daty, regulaminu lub innych – Organizator jest zobowiązany do poinformowania uczestników, którzy już wpłacili wpisowe, o zmianach.

W razie zmiany daty lub regulaminu w stopniu znaczącym - uczestnik ma prawo zrezygnować i żądać zwrotu wpisowego.

Wyniki i wszystkie statystyki możecie śledzić na bieżąco na stronie sklep-wedkarski.waw.pl w zakładce zawody.

 

Harmonogram poszczególnych zawodów:

 • Uczestnicy zawodów stawiają się na łowisku nie później niż 2 godziny przed zawodami.

 • 2 godziny przed zawodami organizator sprawdza listę zawodników i robi odprawę (7:00)

 • Na odprawie przed zawodami odbywa się losowanie stanowisk  – najpierw losowanie imienia i nazwiska zawodnika następnie losowanie stanowiska przez tego zawodnika.

 • 10 minut przed sygnał do nęcenia

 • Rozpoczęcie zawodów

 • Sygnał informujący o 5 minutach do zakończenia zawodów

 • Zakończenie zawodów

 • Ważenie

 • Zawodnicy udają się na poczęstunek

 • Organizator w ciągu godziny od zakończenia ważenia ogłasza szczegółowe wyniki zawodów.

 • Wręczenie nagród

 Ważne: Na zawodach Trotka Cup 2021 do ryb klasyfikowanych zalicza się 6 gatunków ryb: karp, karaś, amur, lin, jesiotr, leszcz. 

 

Punktacja:

 1. Organizator prowadzi punktację generalną która jest sumą punktów z poszczególnych zawodów.

 2. Punktacja na zawodach liczona jest następująco:

  • Pierwsze miejsce sektorowe I punkt

  • Drugie miejsce sektorowe II punkty

  • Trzecie miejsce sektorowe III punkty

  • I tak dalej…

 1. Osoby z zerową wagą oraz te które nie brały udziału w danych eliminacjach otrzymują ilość punktów równą ilości osób w sektorze

 2. Zwycięża zawody osoba z najmniejszą liczbą punktów i najwyższą wagą ryb.

 3. Do klasyfikacji generalnej liczą się 3 najlepsze wyniki z 5 zawodów poszczególnych zawodników.

 4. Najlepsze 30 wyników dostaje się do finału Trotka Cup 2021

 5. W sytuacji gdy ktoś z pierwszej 30 nie może wziąć udziału w finale ma obowiązek poinformowania o tym organizatora.

 6. W takiej sytuacji do finału dostają się kolejne osoby z klasyfikacji generalnej

 7. Osoba z najmniejszą liczbą punktów i największą wagą ryb w finale – zwycięża Trotka Cup 2021.

 

Nagrody:

W 2021 roku Trotka Cup przewidziała następujące nagrody na poszczególne zawody:

Zawody Eliminacyjne:

 • I miejsce - Bon do sklepu o wartości 700,00 zł,

 • II miejsce - Bon do sklepu o wartości 600,00 zł

 • III miejsce - Bon do sklepu o wartości 500,00 zł

 • IV miejsce – Bon do sklepu o wartości 400,00 zł

 • V miejsce – Bon do sklepu o wartości 400,00 zł

 • VI miejsce – Bon do sklepu o wartości 400,00 zł

 • Big Fish - nagroda rzeczowa

Wszystkie miejsca na podium zostaną uhonorowane pucharami.

Każdy z Uczestników ma zapewniony poczęstunek.

Nagrody Finałowe:

 • I miejsce 5.000,00 zł

 • II miejsce 4.000,00 zł

 • III miejsce 3.000,00 zł

 • IV miejsce 2.500,00 zł

 • V miejsce 2.000,00 zł

 • VI miejsce 1.500,00 zł

 • VII miejsce 1.000,00 zł

 • VIII miejsce 1.000,00 zł

Nagrody w formacie tzw. „koperta”

Big Fish Nagroda rzeczowa

Wszystkie miejsca na podium zostaną uhonorowane pucharami.

Każdy z Uczestników ma zapewniony poczęstunek.

 

Zachęcamy do zapisywania się na listy startowe.

TROTKA CUP 2021 TERMINARZ

Terminarz całego cyklu Trotka Cup 2021 !

TROTKA CUP 2021

Skoroczysko Feeder Team

Sezon 2021 !!!
W tym roku łączymy siły wspólnie z chłopakami z Skoroczysko Feeder Team ! 
Skoroczysko Feeder Team pomoże nam w organizacji jednej z najlepszych imprez method feeder w Polsce czyli naszego cyklu Trotka Cup !
Będzie to cykl zawodów Grand Prix method feeder: 6 różnych łowisk w całej Polsce: 5 eliminacji + finał. Więcej informacji już niebawem !
Jesteśmy pewni, że połączenie naszych sił zaowocuje w jeszcze wyższe podniesienie poziomu zawodów.
Skoroczysko Feeder Team to grupa fanów wędkarstwa, którzy reprezentują wysoki poziom zawodniczy method feeder w Polsce.
Między innymi, dzięki tej współpracy będziemy mogli zorganizować więcej imprez w sezonie !
Przygotowaliśmy, również dla Was zawody pod nazwą "Trotka Eliminacje do Method Feeder Polska Masters 2021", które odbędą się 25 kwietnia na łowisku Batorówka więcej informacji, wkrótce !
Jesteście gotowi na wędkarskie emocje ?
 
 

WYCHWOOD POLSKA BITWA KARPIOWA 2021 „ Edycja II

ŁOWISKO - jez.Miłoszewskie

ELIMINACJE DO MPwWK

Polish Carp Masters 2021

Zawody z możliwością użycia modeli RC (Wywózka)

2 sektory, 2x PCM 2021, 3 największych ryb,

 

Organizatorem zawodów eliminacyjnych do MPwWK PCM 2021 jest Sklep Wędkarski Trotka i Wychwood Polska, którzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie. Zmiany w regulaminie będą na bieżąco publikowane. Osoby zapisane na zawody będą informowane o ewentualnych zmianach w regulaminie.

 

LINK DO REGULAMINU ---> https://sklep-wedkarski.waw.pl/webpage/wychwood-ii-polska-bitwa-karpiowa-2021.html